top of page

Vraag en Antwoord

Vragen over vergoedingen? Lees verder.

 

Waarom heeft SK geen contracten met zorgverzekeraars?

SK heeft er bewust voor gekozen om (nog) geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Desondanks vergoeden zorgverzekeraars de geleverde zorg. De hoogte van de vergoeding kan wel verschillen per polis. Daarover krijgt u uitleg en lees verder op deze pagina.

 

Kan ik dan toch bij SK terecht voor mijn behandeling of operatie?

Ja, u kunt zeker terecht bij SK. Voordeel is dat de wachttijden veel korter zijn en er meer aandacht en begeleiding voor u is, vanwege een meer gemoedelijke omgeving.

Wat gebeurt er met mijn eigen risico?

U maakt gebruik van medisch specialistische zorg en dus verbruikt u uw eigen risico, net als wanneer u in het ziekenhuis zou worden geholpen. Soms houdt uw verzekering dit in op uw declaratie.

 

Als ik mijn verzekering bel zeggen ze dat ik niet naar SK kan?

De verzekeraar zal altijd adviseren om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Hier hebben ze prijsafspraken mee gemaakt. Echter ze zijn verplicht om uw behandeling bij SK gewoon te vergoeden. Soms echter niet maximaal. Lees verder. 

 

Wordt mijn behandeling of operatie vergoed?

Ja, uw behandeling of operatie wordt door uw verzekeraar vergoed. Europese wetgeving heeft dit geregeld. Wel zal een telefoniste van uw verzekeraar u altijd naar een gecontracteerde partij proberen te verwijzen. Maar we hebben een vrije artsenkeuze in Nederland, dus dat hoeft u niet perse te accepteren.

Voor sommige operaties bestaat geen mogelijkheid voor een vergoeding van uw verzekeraar, bijvoorbeeld een borstvergroting of ooglidcorrectie (afhankelijke van de ernst).

 

Vergoed mijn verzekeraar 100% van de kosten?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijke van het soort polis dat u heeft: Restitutie- of Naturapolis. De meeste verzekeraars vergoeden, bij afwezigheid van productieafspraken, een maximaal bedrag voor een behandeling. Dat bedrag kan soms lager liggen dan de factuur die u ontvangt.

 

Wat krijg ik vergoed met een Restitutiepolis?

Met een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar het bedrag dat overeenkomt met het gemiddelde vergoede tarief van die behandeling / operatie in Nederland. Wij adviseren iedereen dan ook een restitutiepolis te nemen. Dit levert het meeste zorgkeuze vrijheid en de factuur die u ontvangt wordt volledig vergoed door uw verzekeraar. LET OP! Een enkele verzekeraar stelt toch criteria aan een restitutiepolis. Zoek op de website van uw verzekeraar naar "vergoeding niet-gecontracteerde zorg". Daar vindt u de maximale tarieven.

 

Wat krijg ik vergoed met een Naturapolis?

Een Naturapolis kent veel varianten. Meestal betaalt u minder premie, echter krijgt u in sommige gevallen niet 100% van uw behandeling / operatie vergoed. Er zijn polissen die slechts 60%, 65%, 70%, 75% of 80% vergoeden van de factuur die u ontvangt, als u zorg laat verlenen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Zie tabel.

 

 

 

 

Vragen over uw factuur

 

Wat is Payt?

Payt is het bedrijf dat voor SK de facturering verzorgd. Van Payt ontvangt u ook de factuur per mail. In de mail staat een iDeal link die u moet gebruiken om de factuur te betalen. Dan registreert het systeem uw betaling. In de bijlage vindt u de factuur die u indient bij uw verzekering.

 

Ik betaal aan de Stichting Plastische Chirurgie Oost Nederland?

Ja dat klopt. Dat is de statutaire naam van SK en vergunninghouder volgens WTZa wetgeving. 

 

Hoe ziet de mail met mijn factuur er uit?

Hieronder een voorbeeld van de mail die u ontvangt. U kunt gebruik maken van de iDeal link voor de betaling. U kunt vanuit deze mail ook altijd uw betaaldossier raadplegen.

In de mail zit ook een PDF file. Dit is de factuur zoals deze naar uw zorgverzekeraar moet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb geen bijlage? Ik kan mijn bijlage niet meer vinden?

U kunt vanuit elk ontvangen mail uw factuurdossier raadplegen en opnieuw de factuur voor uw zorgverzekeraar downloaden of printen.

 

Factuur per post.

Wij versturen geen facturen per post. U ontvangt alleen een factuur per post wanneer u de laatste betaalherinnering ontvangt. Hierin staat het door u verschuldigde bedrag vermeld. Let op; dit is niet de factuur die naar uw zorgverzekering kan worden gestuurd! Hiervoor gebruikt u de originele factuur. Daarin staan de gegevens die uw verzekeraar nodig heeft voor de declaratie.

 

Hoe is het factuurbedrag opgebouwd?

Het factuurbedrag is opgebouwd met de kosten die er voor uw operatie zijn gemaakt. Dit omvat alles en is onafhankelijk van bijvoorbeeld het aantal polikliniek bezoeken. Voor de hoogte van het factuurbedrag zijn grenzen gesteld door de NZa. Zorgverzekeraars wijken daar veelal nog van af en hanteren gemiddelde maximale vergoedingen voor behandelingen. Deze bedragen liggen veelal lager dan de NZa tarieven. Voor sommige ingrepen zijn geen vastgestelde tarieven en zijn we gebonden aan de maximale vergoedingen die verzekeraars hanteren.

 

Hoe hoog is het factuurbedrag?

De factuur die u bij uw zorgverzekeraar kunt declareren is gebaseerd op de maximale vergoeding voor uw behandeling. De verzekeraar vergoedt niet altijd 100% van deze factuur. Wel in het geval van een restitutiepolis. Omdat wij, in geval van een Naturapolis, u niet de dupe willen laten zijn van het huidige vergoedingensysteem, vragen wij dat u minimaal 80% van het factuurbedrag aan ons betaald. Dit gebeurd automatisch, wanneer u gebruik maakt van de iDeal link in de ontvangen mail. U hoeft dus niet zelf te gaan rekenen.

 

Hoe moet ik betalen?

U ontvangt van ons een factuur voor uw behandeling per mail, deze zit in de bijlage. Deze factuur/bijlage dient u in bij uw verzekeraar. U maakt gebruik van de iDeal link om ons te betalen. Dit omdat het betaalsysteem dan uw betaling registreert. Als u zelf geld overschrijft blijft u een betaalherinnering ontvangen.

 

  1. U ontvangt een factuur van uw behandeling of operatie per mail.

  2. U gebruikt de iDeal link voor het voldoen van de factuur.

  3. U dient de factuur uit de bijlage in bij uw verzekeraar.

 

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

U zult zeker niet eerder dan 42 dagen nadat uw operatie is geweest de factuur ontvangen. Soms volgt een factuur pas na 120 dagen. Dit heeft te maken met wet en regelgeving. 

 

Ik ontvang een betaalherinnering, maar ik heb al betaald?

Heeft u gebruikt gemaakt van uw iDeal link? Dat is van belang om uw betaling te registreren. Kijk ook in uw SPAM.

Soms is een traject iets vertraagd en gaat de factuur er later uit dan de geplande factuurdatum. Daardoor kan het zijn dat de eerste factuur al snel door een herinnering wordt opgevolgd. Payt werkt nog aan een oplossing hiervoor. 

 

Ik ontvang een aanmaning, maar ik heb geen originele factuur?

Helaas komt soms de factuur in de SPAM terecht. Controleer uw SPAM folder van uw mail. Het is van belang dat u de ‘originele’ factuur bij uw zorgverzekeraar indient. Deze is altijd opnieuw te downloaden in uw factuurdossier. Die link zit in de mail die u van ons ontvangt.

 

Laatste aanmaning is een lager bedrag dan originele factuurbedrag?

Dit bedrag komt overeen met de 80% die u middels de iDeal link aan ons betaald. Dit is NIET de factuur die naar uw verzekeraar gaat. Want dan ontvangt u van dat bedrag maar 80% en dus te weinig terug van uw verzekering.

LET OP

Verzekeraars passen elk jaar de tarieven en polissen aan en dat kan wijzigingen tot gevolg hebben in de facturering. Het kan daarom lastig zijn om precieze bedragen te noemen voorafgaande aan een behandeltraject. We doen ons uiterste best, wanneer we een prijsopgave geven, dit zo nauwkeurig te doen. 

 

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

voorbeeld mail factuur.JPG
naturapolis vergoedingen.JPG
betaalschema payt.JPG

Waarom kiest u voor SK?

Gespecialiseerde chirurgen

Geen wachttijden

Persoonlijke benadering

Vergoeding door verzekeraars

085 - 020 31 71

Stuur een mail

Spoed

bottom of page