top of page

Disclaimer website

Op deze pagina vindt u de disclaimer, zoals deze beschikbaar is gesteld door SK. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Copyright

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, publiceert, bewaard, verspreidt of anders geëxploiteerd wordt voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SK heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen en laten maken van de website en onze nieuwsbrief. Het kan voorkomen dat de informatie niet volledig of niet meer juist is. De op de website of in de nieuwsbrief aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SK te mogen claimen of te veronderstellen. SK streeft naar een zo actueel mogelijke website en nieuwsbrief. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of in onze nieuwsbrief onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website of in de nieuwsbrief heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met een plastisch chirurg te vervangen. Het is goed dat u zich realiseert dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan op de website of in de nieuwsbrief is beschreven.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SK plastische chirurgie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website of in de nieuwsbrief staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Waarom kiest u voor SK?

Gespecialiseerde chirurgen

Geen wachttijden

Persoonlijke benadering

Vergoeding door verzekeraars

085 - 020 31 71

Stuur een mail

Spoed

bottom of page